دسترسی سریع

2

3

10_1

10_1

8

7

5_1

پوستر همایش
Poster
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/04/16
اخرین نتایج داوری مقالات »
1397/04/17
برگزاری کنفرانس »
1397/04/21
دبیرخانه کنفرانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده علوم، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق

تلفن : 38372575 - 071

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

محورهای کنفرانس

محورهای مدیریت:

 1. MBA
 2. مدیریت صنعتی
 3. مدیریت دولتی
 4. مدیریت اجرایی و شهری
 5. مدیریت مالی
 6. مدیریت استراتژیک و رقابت
 7. مدیریت بازار
 8. مدیریت منابع انسانی
 9. مدیریت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
 10. مدیریت رسانه
 11. مدیریت آموزش
 12. مدیریت تکنولوژی
 13. مدیریت بحران
 14. مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 15. مدیریت مالی
 16. مدیریت بازرگانی
 17. مدیریت گردشگری
 18. سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

 

محورهای حقوق:

 1. حقوق جزای عمومی
 2. حقوق خصوصی
 3. حقوق اساسی
 4. حقوق خانواده
 5. حقوق آیین دادرسی کیفری
 6. حقوق بین المللی عمومی
 7. حقوق مدنی
 8. حقوق پزشکی قانونی
 9. حقوق ارتباطات
 10. حقوق ثبت اسناد و املاک
 11. حقوق سازمان های بین المللی
 12. حقوق اداری
 13. حقوق  تطبیقی
 14. حقوق کار
 15. اصول و قواعد فقه
 16. متون فقه
 17. سایر موضوعات مرتبط با حقوق