دسترسی سریع

2

3

10_1

10_1

8

7

5_1

پوستر همایش
Poster
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/04/16
اخرین نتایج داوری مقالات »
1397/04/17
برگزاری کنفرانس »
1397/04/21
دبیرخانه کنفرانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده علوم، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق

تلفن : 38372575 - 071

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی و داوران دومین  کنفرانس  پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق کازرون 

 

 • دکتر شهرام حافظی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر مهرداد همراهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر محسن زارع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر علیرضا قاسمی زاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر علی اکبر عارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر حمید معتمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر ونوس قره باقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر  محمود معین الدین دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر شهناز نایب زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر فروغ حیرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر مسعود قاسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر محمد جواد جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر ایرج رنجبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر علی آبانگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • دکتر محمد شفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • دکتر رقیه ابراهیمی زاد جوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • دکتر حسین اسماعیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • دکتر مهدی نبی پور افروزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 • دکتر یعقوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر استوار دانشگاه یاسوج
 • دکتر میرسپاسی          دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • دکتر چناری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • دکتر بهرامی دانشگاه یاسوج
 • دکتر موسوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
 • دکتر سلطانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • دکتر غلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • دکتر آرمین عرب دانشگاه خوارزمی
 • دکتر  سارا شریفی یزدی دانشگاه تهران
 • دکتر  غلامرضا فتحی بیات دانشگاه اراک
 • دکتر  سید محمدرضا داوودی دانشگاه آزاد دهاقان
 • دکتر محمد بهروزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر
 • دکتر احمد هاشمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد
 • دکتر امان الله راهپیما دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
 • دکتر باقر عباسپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • دکتر علی تقی زاده دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر محمدعلی نیک بخش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • دکتر مجتبی فرخی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر علی فلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دکتر محمدحسین غلامی نوقاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر هاتف حاضری دانشگاه علامه محقق اردبیلی
 • دکتر حسین علی امینی خواه دانشگاه پیام نور یزد
 • دکتر افسانه سعید اختر دانشگاه محقق اردبیلی
 • دکتر محسن خوش فر جامعه المصطفی (ص) العالمیه
 • دکتر سپیده فریدونی دانشگاه یزد
 • دکتر محمدرضا امیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دکتر کامبیز نیک نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تبریز
 • دکتر مهین راشکی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر محمد حسام جهان میری دانشگاه ولی عصر رفسنجان