تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

شنبه الی چهارشنبه 9 صبح الی 17

تلفن : 32306592 - 071

 

در ساعات غیراداری

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

 

info@kauhem.comکد پیگیری :